Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαγνωστικές τεχνικές, καθώς η ακριβής διάγνωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή θεραπεία.

Παράλληλα με την κλινική εξέταση και τις ενδοστοματικές ακτινογραφίες, υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής ανάλυσης πανοραμικών ακτινογραφιών, αξονικών τομογραφιών των γνάθων, καθώς και τομογραφιών κωνικής δέσμης (CBCT), όπου οι περιστάσεις το απαιτούν.

Στο ιατρείο μας επιπρόσθετα εφαρμόζουμε, στις περιπτώσεις αυτές, σύνθεση εικονικών τρισδιάστατων μοντέλων.

Η τρισδιάστατη απεικόνιση μεγιστοποιεί τη διαγνωστική ακρίβεια και διευκολύνει τον σωστό θεραπευτικό σχεδιασμό στα περιστατικά που η κλασική ακτινογραφία δύο διαστάσεων (ενδοστοματική, πανοραμική) δεν επαρκεί.

Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν τα έγκλειστα δόντια, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων, η αύξηση του οστού των φατνιακών αποφύσεων κατά εύρος και ύψος, η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου κλπ.

Screen shot 2011-05-22 at 7.18.56 PM

Σύνθεση τρισδιάστατου μοντέλου σκληρών και μαλακών ιστών, χρήσιμη στη μελέτη και το σχεδιασμό τοποθέτησης εμφυτεύματος