Έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής φροντίδας, με έμφαση στην εφαρμογή πρωτοκόλλων αποφυγής διασταυρούμενων λοιμώξεων, ο ιατρός δεν ασχολείται με τίποτε άλλο από τη στιγμή που ξεκινάει την εργασία του με κάποιον ασθενή.

Αυτό επιβάλλει την συνεχή παρουσία βοηθού οδοντιάτρου, κατά περίπτωση πλαισιωμένης από εργαλειοδότρια, καθώς και ατόμου που ασχολείται με τη γραμματειακή υποστήριξη.

Όταν κρίνεται σκόπιμο (π.χ. εμφυτευματολογικά περιστατικά) συγκροτείται τριμελής ομάδα με αντικείμενο τη διάγνωση, το σχέδιο θεραπείας, την ολοκλήρωση των θεραπευτικών σταδίων και τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.