• Στο ιατρείο υπάρχουν δύο έδρες, καθεμιά σε ξεχωριστό χώρο, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η προστασία από διασταυρούμενες λοιμώξεις (cross-infection).
  • Η αίθουσα αναμονής, το WC των ασθενών καθώς και ένας ακόμα βοηθητικός χώρος στεγάζονται στο ίδιο επίπεδο με το κυρίως ιατρείο.
  • Σε ξεχωριστό επίπεδο βρίσκονται το γραφείο του ιατρού, αποθηκευτικοί και λοιποί βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια κλπ.).
  • Οι χώροι του ιατρείου καθαρίζονται καθημερινά, ενώ το μικροβιακό φορτίο του εισπνεόμενου αέρα ελέγχεται με τη βοήθεια ειδικών λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας τις ώρες που το ιατρείο δεν λειτουργεί.IMG 0920IMG 0913