Στο ιατρείο μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αρτιότητα και την τεχνολογική υπεροχή του εξοπλισμού, ο οποίος ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν:

  • Συσκευές ψηφιακής ενδοστοματικής απεικόνισης (ψηφιακή ακτινογραφία, ενδοστοματική κάμερα) που προσφέρουν ακρίβεια και ταχύτητα στην απεικόνιση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την έκθεση στην ακτινοβολία.
  • Συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά την ενδοδοντική θεραπεία (μονάδα μηχανικής προπαρασκευής ριζικών σωλήνων, εντοπιστής ακρορριζίου) με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ακρίβειας σε όλα τα στάδια της θεραπείας.
  • Χειρουργικά μοτέρ για τοποθέτηση εμφυτευμάτων και επεμβάσεις όπως εξαγωγές εγκλείστων, χειρουργική ενδοδοντία κλπ.
  • Διοδικό laser για τις εφαρμογές του οποίου μπορείτε να πληροφορηθείτε εδώ
  • Συσκευή αυτόματης ανάμιξης αποτυπωτικών υλικών, ιδιαίτερα σημαντική για τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην επικοινωνία με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
  • Πηγές φωτός με κάτοπτρα που φροντίζουν για την ελαχιστοποίηση του μικροβιακού φορτίου του εισπνεόμενου αέρα.
  • Μεγεθυντικές διόπτρες (loupes) για γενική χρήση (2.3χ) και για το αντικείμενο της ενδοδοντίας (4χ), χάρη στις οποίες μεγιστοποιείται η κλινική διαγνωστική ακρίβεια και δίνεται στον οδοντίατρο η δυνατότητα να ολοκληρώσει επιτυχώς θεραπείες και επεμβάσεις που απαιτούν απόλυτη προσήλωση στη λεπτομέρεια.